Bieg Świętojański

Offer

 

Events Calendar

Last month May 2021 Next month
M T W T F S S
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31

Advertisement

 • a umig_reklama.gif
 • b mpec_reklama.gif
 • c forcenet_reklama.gif
 • d devil_reklama.gif

Online users

We have 26 guests online


Realizacja i hosting:

News
Zapraszamy do zapisów na XV Bieg Świętojański "Ognia i wody" o Puchar Burmistrza Międzychodu oraz na IV Bieg Dziecięco-Młodzieżowy o Puchar Powiatu Międzychodzkiego i Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. Print
Tuesday, 12 February 2019 11:59
There are no translations available.

Zapisy na XV Bieg Świętojański "Ognia i wody" o Puchar Burmistrza Międzychodu

<< link do zapisów >>

REGULAMIN ZAWODÓW

Zapisy na IV Bieg Dziecięco-Młodzieżowy o Puchar Powiatu Międzychodzkiego i Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.

<< link do zapisów >>

REGULAMIN ZAWODÓW

 
Nabór kandydatów na stanowisko - pracownik gospodarczy Print
Monday, 25 March 2019 11:49
There are no translations available.

Prezes Międzychodzkiego Ośrodka Sportu,

Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko -

pracownik gospodarczy

Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 

Rodzaj umowy:  umowa o pracę / umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw   publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem obiektów do sezonu.
 2. Bieżące utrzymywanie w czystości terenów, budynków należących do spółki, terenów zielonych oraz pielęgnacja płyt boisk.
 3. Koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz codzienna pielęgnacja i dbałość o utrzymanie płyt boiska w należytej ,,kondycji". Terminowe wykonywanie prac.
 4. Codzienne czynności porządkowe, grabienie, sprzątanie, oraz należyta dbałość o mienie.
 5. Porządkowanie pomieszczeń znajdujących się na terenie obiektów MOSTiR sp. z o.o.
 6. Dokonywanie bieżących napraw w zakresie posiadanych uprawnień, czyszczenie kosiarek.
 7. Prowadzenie pojazdu - ciągnik.
 8. Utrzymanie pojazdu, przeglądy, utrzymanie w czystości.
 9. Załadunek oraz rozładunek oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem ciągnika.
 10. Obsługa codzienna pojazdu-ciągnika oraz przyczepy.
 11. Obsługa przyczepy asenizacyjnej.
 12. Opróżnianie kubłów na śmieci - dbałość o utrzymanie porządku.
 13. Nadzorowanie stosowania się do regulaminu obiektów sportowych przez osoby przebywające na terenie MOSTiR.
 14. Przygotowanie obiektów do zajęć.
 15. Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego, zapewnienie bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy.
 16. Inne prace zlecone przez przełożonego.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 3. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 4. Referencje - w przypadku posiadania,
 5. Prawo jazdy kategorii - B,T
 6. Mile widziane - pilarz, praca piłą mechaniczną

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / umowa zlecenie.
 2. Możliwość zatrudnienia jednej lub dwóch osób.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków gospodarza obiektu zostanie określony przez prezesa lub osobę upoważnioną z ramienia prezesa MOSTiR.
 4. Planowany okres zatrudnienia: kwiecień 2019 roku. Istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji i zatrudnienia w przypadku posiadanych przez kandydata kwalifikacji, które umożliwią podjęcie jednoznacznej decyzji.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód, pocztą  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) Dokumenty należy składać w biurze MOSTiR do godziny 15:00

z adnotacją: nabór na stanowisko gospodarza MOSTiR.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wymaganych dokumentów.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej MOSTiR.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Międzychodzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. w Międzychodzie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Spółki z siedzibą w Międzychodzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie,

2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 
ZAKOŃCZONE Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Działu Administracji Print
Monday, 28 January 2019 14:16
There are no translations available.

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Wymagania:

 • znajomość Kodeksu Pracy oraz umiejętność zastosowania w praktyce;
 • doświadczenie w pracy w dziale kadr ;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość pakietu Ms Office (w szczególności Excel);
 • samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • dobra organizacja pracy, dokładność, obowiązkowość i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • umiejętność sporządzania umów, decyzji, postanowień, pism
 • wszelkiego rodzaju;
 • współpraca z innymi jednostkami administracji;
 • dobra komunikacja z Zarządem i pracownikami.
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Opis obowiązków:

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej- przygotowywanie umów, rozliczenie pracowników, urlopów itp. ;
 • pomoc w prowadzeniu księgowości (wystawianie faktur, przygotowywanie przelewów , organizacja obiegu dokumentów) itp. ;
 • obsługa sekretariatu;
 • koordynacja kontaktu z biurem rachunkowym, przekazywanie dokumentów do księgowania;
 • kontrolowanie poprawności dokumentów;
 • bieżące prace administracyjno- biurowe.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.02.2019 r.

 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie spółki przy ul. Dworcowej 22 w Międzychodzie lub elektronicznie na adres email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Wymagane zawarcie w CV klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na pozostawienie swojej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy do powyższej klauzuli dodać następującą informację:

"Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji spółka z o. o. z siedzibą w Międzychodzie. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Pani/Pana danych nie będziemy udostępniać innym odbiorcom. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz ich przeniesienia. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Informujemy również, że Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PRACE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ODTWORZENIU I UMOCNIENIU BRZEGU JEZIORA MIERZYŃSKIEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO MIERZYN Print
There are no translations available.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 
Koncert Sławomir - 17.02.2019 Print
There are no translations available.

 
Przetarg: PRACE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ODTWORZENIU I UMOCNIENIU BRZEGU JEZIORA MIERZYŃSKIEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO MIERZYN PDF Print E-mail
Monday, 19 November 2018 13:21
There are no translations available.

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK PALISADY

 

ZAPYTANIA DO SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

--  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY --

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 5 of 39